,,Het Mannenkoor E.M.M. is opgericht op 1 juli 1920, dat was in een tijd dat er in het Westland hard gewerkt moest worden en er weinig werd verdiend. Het waren lange werkdagen met zeer weinig vrije tijd, ook was de aard van het leven toen heel anders dan nu in de 21ste eeuw. Stel je voor, geen auto’s, geen fietsen, lopen was de boodschap!Bij de oprichting moest natuurlijk een naam worden verzonnen voor het koor, dat werd ”Eendracht Maakt Macht” In die tijd was het normaal dat macht in alle lagen van de maatschappij ” in” was en dat moest dus ook van het mannenkoor afstralen. Het was toen de gewoonte dat er regelmatig werd meegedaan met concoursen en daar moest dus veel voor worden gerepeteerd . Deze concoursen werden meestal op 2e Pinksterdag gehouden. De meeste koorleden werkten in de tuinderij en moesten dan ook op deze Pinksterdag ’s morgens aan de slag.

De koorleden die vrij waren die dag hielpen hun koormakkers dan zodat ook zij op tijd klaar waren voor het concours. De jaarlijkse concerten werden meestal in de winter gegeven, deze vonden veelal plaats in het gebouw van de geheelonthoudersvereniging ” Maranatha” waar ook de repetities werden gehouden. In de oorlogsjaren 1940- 1945 was het in het begin nog mogelijk op de oude voet door te gaan , later vanaf begin 1944 was het niet meer mogelijk te repeteren of op te treden. Het bestuur wilde niet meewerken aan de eisen van de Duitse Kultuurkamer, ook waren veel leden geëvacueerd naar andere plaatsen in het Westland en kregen geen toestemming van de bezetter te repeteren in ‘s-Gravenzande. Bovendien overleed de dirigent, de heer Van Battum aan de gevolgen van de hongersnood. Na de oorlog werd E.M.M. een flink koor met ca. 80 leden met als dirigent de heer Bernhard Verboom. Ook later waren er moeilijke jaren voor het koor. Het zal zo ongeveer tussen 1970 en 1975 geweest zijn dat het koor een generale repetitie hield voor een concours en dat de helft van de leden hieraan deelnam en de andere helft boos in de bus zat. Dat resulteerde in het feit dat het koor volledig uit elkaar viel, leden haakten af ( de kikkers uit de kruiwagen) en er bleven maar ca. 20 leden over, de rest was gevlogen naar het Westlands Mannenkoor of C.R.M. Dus was E.M.M. ongeveer ter ziele, ware het niet dat de weinig overgebleven leden besloten om alles op alles te zetten om door te kunnen gaan met E.M.M. Voorwaar geen sinecure; met C. van der Laan als voorzitter, K. van Noort als secretaris en E. Moor als penningmeester en ook de leden die hun schouders er onder zetten is dat gelukt. Dit bestuur heeft toen een ongelofelijke zware taak volbracht. Eigenlijk is toen het koor opnieuw gestart. De heer Ben Fey werd toen dirigent, een prettige vakkundige dirigent, met hem heeft het koor aan een concert in het Haagse Concertgebouw meegewerkt samen met het Marinekoor uit Den Haag. De koorleden verwachtten daar stoere marinemannen in uniform, maar het waren gepensioneerde kantoormensen, wel van de marine! Ook de Marinierskapel werkte daaraan mee, voorwaar een mooie ervaring. Daarna heeft ook de heer Ton Wesselink nog even de dirigeerstok gehanteerd. Een jonge enthousiaste dirigent, maar niet zo diplomatiek. Een opmerking van hem naar een koorlid van “jij kunt maar beter gaan biljarten” heeft zijn loopbaan bij het koor bekort. Daarna is Jan Dik als dirigent aangeschoven, een zeer gewaardeerde aardige man. Ook zijn vrouw kreeg via de koorleden contact met hun dames en daar is de zogenaamde Meeleefclub uit ontstaan. Deze club is nog steeds actief in de vereniging door middel van bezoekjes bij lief en leed. In 1991 is L. Boers een korte tijd voorzitter geweest, in 1992 opgevolgd door J. Rolandus Boers. In deze periode is ook afscheid genomen van de heer Dik, het koor was aan vernieuwing toe en vond dit na lang zoeken bij de heer Matthijs van Noort die het koor 11 jaar tot tevredenheid heeft geleid. In deze periode, waarin het voorzitterschap meerdere malen wisselde, is het koor kwalitatief verbeterd. Na de heer van Noortheeft de heer Wim Persoon het koor op een hoger plan gebracht, helaas heeft hij om gezondheidsredenen voortijdig moeten afhaken. Vanaf medio 2012 wordt het koor geleid door de heer Freek Elbers.