Het mannenkoor is opgericht op 1 juli 1920 en heeft een algemeen karakter, dus niet religieus, politiek of maatschappelijk gekleurd. Het koor streeft er naar een aantal keer per jaar een uitvoering te geven of op te treden bij diverse gelegenheden. het koor bestaat uit circa 30 leden en is onderverdeeld in 4 stempartijen: 1e tenoren, 2e tenoren, baritons en bassen.
Het ‘s-Gravenzands Mannenkoor ‘Eendracht Maakt Macht’ is een mannenkoor dat zich bezighoudt met het traditionele klassieke mannenkoorrepertoire.

Er wordt iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.15 uur gerepeteerd in ‘Gebouw Maesemunde’ aan de Koningin Julianaweg 158, 2691 GH te ’s Gravenzande.

E.M.M. biedt mannen uit de regio de gelegenheid om wekelijks op woensdagmiddag te zingen in een plezierige sfeer en mooie ambiance. Ten eerste voor eigen ontspanning, maar ook voor een luisterend publiek tijdens de regelmatige uitvoeringen in ‘s-Gravenzande en omstreken. Er is een voortdurend streven van dirigent en koorleden naar verbetering van de koorklank en uitbreiding van het repertoire.

Contributie: De contributie bedraagt € 15,00 per maand. Dit is inclusief koffie in de pauze.

* U kunt donateur worden door de vereniging jaarlijks financieel te steunen met een minimaal bedrag van ..€ 10,00 per jaar.
* Ook voor sponsoring houden wij ons aanbevolen. U kunt met het secretariaat hierover contact opnemen.
* Heeft u interesse in een optreden bij u in het bedrijf, vereniging of tehuis? U kunt met het secretariaat contact opnemen.

Spreekt het bovenstaande u aan! Blader dan eens door onze website. Verdere informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat.