Binnen onze vereniging zijn diverse commissies actief.

Ereleden

Leen Poot , Aad Koenen en Dirk van Oosten

Muziekcommissie

Leen Spaans verricht hand en spandiensten voor de muziekcommissie die samen met de dirigent zorgt dat het te zingen repertoire aantrekkelijk is voor zowel de koorleden als voor het publiek.

Koormeester

Paul van de Burgt is naast  voorzitter ook koormeester bij E.M.M.. Hij zorgt voor de opstelling tijdens concerten. Zet de zangers op de goede plaats, afhankelijk van de podia. Kijkt of de kleding van de leden in orde is.

Redactie E.M.M. Journaal

E.M.M. Journaal is de naam van het verenigingsblad. Het Journaal heeft een tweekoppige redactie,  Engel Moor en Martin Hollaar . Zij vormen het redactieteam, uitgeversteam en de technische staf van het verenigingsblad, dat om de drie maanden verschijnt.

Sponsorcommissie

Engel Moor  verzorgd de contacten met sponsors, de advertenties in het Journaal en de programmaboekjes die door de redactie worden gemaakt bij eventuele concerten.

De belangrijkste bronnen van inkomsten van E.M.M. zijn de contributies en de bijdragen van sponsoren.

Feestcommissie

Deze commissie bestaat uit: Henk Koornneef en Kees de Haas

Webmaster

Maarten van den Berg is de schakel tussen bestuur en de website.